دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراحی سرطان‌های معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو؛ بای پس؛ ساسی؛ ساسج) هموروئيد

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر؛ جم؛ امید

 

gastrointestinal cancer surgeries

Different gastrointestinal cancer surgeries including the stomach, pancreas, small intestine,
and colon are performed by Dr. Alem Rajabi.

28
Surgeon and Colorectal Fellowship in Iran
DR Alam Rajabi
25
gastrointestinal cancer surgeries
Introducing various methods
26
Anorectal surgery and anal abscesses
Introducing various methods
27
Obesity surgery
Types of surgical procedures