دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراحی سرطان‌های معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو؛ بای پس؛ ساسی؛ ساسج) هموروئيد

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر؛ جم؛ امید

جراحی چاقی

اعمال جراحی محدود کننده اسلیو و بای پس معده

آنورکتال

اعمال جراحی آنورکتال و انواع هرنی

سرطان‌های گوارشی

اعمال جراحی سرطان دستگاه گوارش

دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اپیکیشن مطپ(MATAP) را دانلود کنید یا وارد لینک pwa.matap.site شوید و اسم دکتر را قسمت مشاوره پزشکی جست و جو نمایید.

لیست بیمارستان ها

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر، جم، امید

تخصص های دکتر مهدی عالم رجبی

فوق تخصص جراحی‌های گوارشی جراحی معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو و بای پس) درمان هموروئيد

0
سابقه کاری
0
بیماران
0
دنبال کنندگان
0
بهبود یافتگان