دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراحی سرطان‌های معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو؛ بای پس؛ ساسی؛ ساسج) هموروئيد

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر؛ جم؛ امید

 

گالری

28
دکتر مهدی عالم رجبی
Dr.mahdi alemrajabi
25
جراحی سرطان های گوارشی
معرفی انواع روش‌ها
26
جراحی آنورکتال و آبسه‌های مقعدی
آنورکتال یا آبسه مقعدی
27
جراحی چاقی
انواع روش‌های جراحی